Duurzaam bouwen

duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Duurzaam ondernemen: Er zal in de toekomst steeds duurzamer en schoner gebouwd worden.
Een proces van continue verbetering zal er voor zorgen dat de milieubelasting van de gebouwde omgeving steeds verder afneemt. Duurzaam bouwen hoort ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu en is daarmee een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving.

Mmilieubewust bouwen, ecologisch bouwen, duurzaamheid: deze termen worden steeds vaker gebruikt.
Ze staan voor het beperken van de invloed van het bouwen en wonen (of gebruiken van een gebouw) op het milieu. Meerland Bouw zal u bij deze processen adviseren.

Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij. Raab Karcher heeft daarom het Greenworks label ontwikkeld. Duurzaam bouwen met Greenworks is integraal bouwen met oog voor bouwmaterialen, ventilatie, verwarming en elektrotechnische installaties. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving. Meerland Bouw heeft ook dit label ontvangen.